Vision och mission


I mer än 20 år har vi möblerat hundratals kontorsarbetsplatser, och vet därför vad som fungerar.

Genom att hålla oss uppdaterade med ergonomiska produkter kan vi alltid hjälpa dig och dina kollegor med de bästa lösningarna.

Vi ordnar arbetsplatsen så att du sitter ergonomiskt korrekt utan att behöva tänka på det.

Samtidigt ger vi goda råd om hur man uppnår mer variation och rörelse i en annars stillasittande vardag.

Bättre ergonomi förebygger smärta hos medarbetaren, vilket i slutändan skapar mer arbetsglädje!

Kontakta oss idag för en bättre arbetsplats imorgon!Vision


Ergopartners vision är att vara svenska verksamheters föredragna leverantör och samarbetspartner inom ergonomisk inredning och optimering av IT-arbetsplatsen.Mission


Vi jobbar hårt varje dag för att skapa arbetsglädje på svenska IT-arbetsplatser.

Det gör vi genom att inreda arbetsplatserna på ett sådant sätt att medarbetarna minimerar och undviker alla typiska kontorsrelaterade sjukdomar.

Vi utgår från existerande arbetsplatser och inreder dem så att våra kunder får maximal avkastning av den investering som redan gjorts. 


Dessutom har vi en massa goda lösningar till att optimera arbetsplatserna så att goda arbetsvillkor uppnås.

På detta vis uppnås:

- Färre sjukdagar
- Ökad produktivitet
- ... och inte minst mer arbetsglädje! 


Vi är kända för vår höga trovärdighet, höga servicenivå och vår breda kunskap om ergonomiska produkter och allmänt om ergonomi.

Det jobbar vi hårt för att leva upp till!